Księża pracujący w parafii św. Kazimierza

ks. ppłk mgr lic. Mariusz Antczak – proboszcz

ks. dr Andrzej Sereda – wikariusz

e-mail:  an.sere250@gmail.com