Księża pracujący w parafii św. Kazimierza

ks. ppłk mgr lic. Mariusz Antczak – proboszcz

ks. dr Andrzej Sereda – wikariusz

ks. mgr Jacek Lewicki  rezydent