PROBOSZCZ – ks. ppłk Mariusz Antczak

WIKARIUSZ – ks. Marcin Zieliński

REZYDENT – ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk