Księża pracujący w parafii św. Kazimierza

 

ks. ppłk  Mariusz Antczak, proboszcz;

ks. dr Andrzej Sereda, wikariusz;  an.sere250@gmail.com 

ks. mgr Jacek Lewicki, rezydent