Księża pracujący w parafii św. Kazimierza

PROBOSZCZ – ks. ppłk mgr lic. Mariusz Antczak

WIKARIUSZ – ks. mgr Marcin Zieliński