Polecane modlitwy przy nawracaniu się i w walce duchowej

1. Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności,

oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie

Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:

– zła i tego co do zła prowadzi

– demonów i wszelkich ich spraw i pokus

– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać

– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,

jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,

jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli

oddaję Ci siebie:

– moje ciało, duszę i ducha

– całą moją istotę

– życie w czasie i w wieczności

– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

– rozum, uczucia i pragnienia

– wszelkie zmysły, władze i prawa

– wolę i wolność moją

– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli

przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie! Amen.

2. Modlitwy do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. *** Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, Miłość, ognia Żar. *** Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. *** Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. *** Nieprzyjaciela odpędź w dal i swym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym, miniemy zło, co kusi nas. *** Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był. I Ciebie jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. *** Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i Temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Przyjdź Duchu Święty. Przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień mój niepokój w kojącą ciszę. Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność. Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok mego serca w delikatne światło. Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień moją noc w Twoje światło. Przemień zimę mej duszy w Twoją wiosnę. Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę, oczyść z pychy, pogłębiaj moją pokorę. Rozpal we mnie miłość! Spraw, abym widział siebie jak Ty mnie widzisz, abym mógł poznać Ciebie jak to obiecałeś i był szczęśliwy według słowa Twego: Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Amen

3. Modlitwy o Bożą ochronę

Różaniec (z intencją o Bożą ochronę)

Litania do Krwi Chrystusa

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Można własnymi słowami, np. Krwi Chrystusa ochraniaj mnie, moją rodzinę i bliskie mi osoby, przełożonych, moje mienie. Amen

4. Modlitwy o uwolnienie (do prywatnego odmawiania)

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

W Imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,* w Imię Ojca i Syna i + Ducha Świętego* uciekajcie złe duchy z tego miejsca,* nie patrzcie,* nie słuchajcie,* nie niszczcie,* i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,* które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.* Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam,* oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.* Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie,* Twoją Boską Mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.* Święty Michale Archaniele,* który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie,* dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.* Amen.

Światłem niech będzie mi Krzyż święty, a nigdy wodzem smok przeklęty. Idź precz Szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności. Złe to, co proponujesz mi. Sam swoją truciznę pij! Amen (św. Benedykt)

Komentarz. Podstawą opieki Bożej jest trwanie w stanie łaski uświęcającej (częstsza spowiedź, Komunia św., wiara, miłość). Wtedy dodatkowe modlitwy o ochronę są owocne. Najlepiej odmawiać je rano. Krew Jezusa chroni nas, duchowo obmywa, przynosi uzdrowienie i życie. Modlitwy o ochronę Bożą warto, aby odmawiały osoby żyjące w trudnych duchowo warunkach, podejmujące jakieś dzieło ewangelizacyjne, czy też aktualnie prowadzące walkę duchową. Osoba, która twierdzi, że prowadzi nasiloną walkę duchową powinna najpierw porozmawiać z doświadczonym księdzem, który dokona rozeznania i odpowiednio pokieruje.

Katolik powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, i On rozciąga swoje panowanie nad wszystkimi ludźmi i istotami duchowymi (por. Ef 1,3-23). Osoba wierząca powinna koncentrować się na tworzeniu żywej więzi z Bogiem, ufać Jego dobroci i miłosierdziu, a nie ulegać lękowi przed złymi duchami. Często uzdrowienie duchowe jest dłuższym procesem, ponieważ Bóg coraz bardziej zwycięża w człowieku, gdy ten stopniowo dojrzewa – w wierze i miłości, wykorzenia wady i oczyszcza swoje życie z grzesznych/szkodliwych uwikłań.