POLECANE MODLITWY PRZY NAWRACANIU SIĘ I W WALCE DUCHOWEJ

1. Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności,

oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:

– zła i tego co do zła prowadzi,

– demonów i wszelkich ich spraw i pokus,

– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać,

– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:

– moje ciało, duszę i ducha,

– całą moją istotę,

– życie w czasie i w wieczności,

– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,

– rozum, uczucia i pragnienia,

– wszelkie zmysły, władze i prawa,

– wolę i wolność moją,

– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie! Amen.

2. Modlitwy do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, Miłość, ognia Żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i swym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym, miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był. I Ciebie jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i Temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Przyjdź Duchu Święty. Przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień mój niepokój w kojącą ciszę. Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność. Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok mego serca w delikatne światło. Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień moją noc w Twoje światło. Przemień zimę mej duszy w Twoją wiosnę. Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę, oczyść z pychy, pogłębiaj moją pokorę. Rozpal we mnie miłość! Spraw, abym widział siebie jak Ty mnie widzisz, abym mógł poznać Ciebie jak to obiecałeś i był szczęśliwy według słowa Twego: Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Amen

3. Modlitwy o Bożą ochronę

  • Modlitwa Różańcowa (z intencją o Bożą ochronę).
  • Litania do Krwi Chrystusa.
  • Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  • Można własnymi słowami, np. Krwi Chrystusa ochraniaj mnie, moją rodzinę i bliskie mi osoby, przełożonych, moje mienie… . Amen.

4. Modlitwy o uwolnienie (do prywatnego odmawiania)

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

W Imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,* w Imię Ojca i Syna i + Ducha Świętego* uciekajcie złe duchy z tego miejsca,* nie patrzcie,* nie słuchajcie,* nie niszczcie,* i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,* które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.* Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam,* oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.* Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie,* Twoją Boską Mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.* Święty Michale Archaniele,* który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie,* dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.* Amen.

Światłem niech będzie mi Krzyż święty, a nigdy wodzem smok przeklęty. Idź precz Szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności. Złe to, co proponujesz mi. Sam swoją truciznę pij! Amen. (Św. Benedykt).

Komentarz:

Podstawą opieki Bożej jest trwanie w stanie łaski uświęcającej (częstsza spowiedź, Komunia św., wiara, miłość). Wtedy dodatkowe modlitwy o ochronę są owocne. Najlepiej odmawiać je rano. Krew Jezusa chroni nas, duchowo obmywa, przynosi uzdrowienie i życie. Modlitwy o ochronę Bożą warto, aby odmawiały osoby żyjące w trudnych duchowo warunkach, podejmujące jakieś dzieło ewangelizacyjne, czy też aktualnie prowadzące walkę duchową. Osoba, która twierdzi, że prowadzi nasiloną walkę duchową powinna najpierw porozmawiać z doświadczonym księdzem, który dokona rozeznania i odpowiednio pokieruje.

Katolik powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, i On rozciąga swoje panowanie nad wszystkimi ludźmi i istotami duchowymi (por. Ef 1,3-23). Osoba wierząca powinna koncentrować się na tworzeniu żywej więzi z Bogiem, ufać Jego dobroci i miłosierdziu, a nie ulegać lękowi przed złymi duchami. Często uzdrowienie duchowe jest dłuższym procesem, ponieważ Bóg coraz bardziej zwycięża w człowieku, gdy ten stopniowo dojrzewa – w wierze i miłości, wykorzenia wady i oczyszcza swoje życie z grzesznych lub szkodliwych uwikłań.