Post chrześcijański

Post jest wyrazem wewnętrznej wolności, praktykowania cnót chrześcijańskich, np. umiarkowania; poprzez post katolik poskramia własne nieuporządkowane pragnienia. Ponieważ praktyki postne czynione są ze względu na Boga, należy go łączyć z dodatkową modlitwą, większą miłością do bliźniego, z naprawianiem krzywd, z pojednaniem się z ludźmi. Post połączony z modlitwą jest zalecany jako forma przeproszenia za grzechy, uproszenia jakiejś łaski, np. zdrowia, zgody w rodzinie, dobrego małżonka, nawrócenia dla kogoś, uwolnienia od złego ducha.

Postem jest dobrowolne powstrzymanie się od korzystania z tego, co człowiekowi sprawia przyjemność; powstrzymanie się od jedzenia w ogóle i picia określonych napojów, lub wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych lub też spożywania pokarmu w ograniczonej ilości, ograniczenie korzystanie z komputera, oglądania TV i jednocześnie poświęcenie więcej czasu dla rodziny, na pomoc dzieciom w domu dziecka, lub np. na czytanie biblii. Dzieci mogą zrezygnować z jedzenia słodyczy, a za zaoszczędzone pieniądze przez jakiś czas można kupić produkty żywnościowe dla biednych rodzin. Zalecany jest post w piątek – o chlebie i wodzie.

Biorąc pod uwagę swój wiek można podejmować różne formy postu, lecz zawsze ze względu na Boga (a nie po to żeby np. schudnąć). Pościmy w każdy piątek przez cały rok oraz w okresie Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty). Okres Wielkiego postu nawiązuje do 40 dni postu Jezusa, który przebywał na pustyni.

Piątek jest dniem męki Jezusa. Tego dnia wyrwał On nas z mocy złego ducha, dlatego piątek jest dniem postnym. Ponieważ Jezus tego dnia bardzo cierpiał, dobry katolik z tego względu zachowuje odpowiednią postawę szacunku dla Jezusa, wdzięczności za dar odkupienia grzechów, i nie szuka przyjemności. W piątki nie należy jeść mięsa.

Najczęstszą formą postu jest wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Dotyczy to osób, w wieku od 14 do 60 roku życia. W dni postu nie należy urządzać dyskotek, hucznych zabaw, czy też nie powinno się głośno słuchać muzyki itp.