Przedmioty poświęcone

Poświęcone obrazy, ikony i krzyże wieszane na ścianach w domach oraz noszenie poświęconego medalika czy krzyżyka wyraża wiarę tych ludzi. Żywa wiara w Boga powinna być najpierw pielęgnowana w sercu, ale wymaga, aby ją wyrażać na zewnątrz. Posiadanie w domu obrazów religijnych, czy noszenie krzyżyka jest wyznaniem wiary w Boga. Obrazy religijne, krzyże powinne być umieszczane na ścianach w miejscach widocznych, tak aby skłaniały do refleksji i modlitwy.

Jednocześnie poświęcone rzeczy odstraszają złe duchy, gdyż taka osoba wyraża postawę zawierzenia Bogu, i chce, aby Bóg ją chronił swoją mocą. Ochrona Boża jest zależna do modlitwy danej osoby, jej miłości do Boga i ludzi.

Brak rzeczy poświęconych lub umieszczanie obrazu czy krzyżyka w miejscu mało widocznym może być wyrazem zeświecczenia człowieka czy rodziny. Wygląda to tak, że rodzina jest mało zainteresowana sprawami religijnymi lub wstydzi się okazywać wiarę na zewnątrz. Jezus mówi o takich ludziach następująco: Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów (Łk 9, 26).