Informacje ogólne

Parafia Wojskowo-Cywilna św. Kazimierza w Chełmie

Rys historyczny

Obecny kościół murowany wybudowano w 1856 r. pw. św. Kazimierza jako prawosławna cerkiew garnizonowa. W okresie międzywojennym przez pewien czas był to rzymskokatolicki kościół garnizonowy. Potem budynek służył za magazyn wojskowy. W 1982 r. został przekazany katolikom, i dnia 22. sierpnia był poświęcony przez bpa B. Pylaka. Utworzono tutaj samodzielny ośrodek duszpasterski obejmujący zachodnią część miasta. Parafia powstała z podziału parafii Rozesłania Apostołów i została włączona do dekanatu Chełm Zachód. W czerwcu 2001 r. na mocy porozumienia biskupów: polowego oraz lubelskiego nasza parafia stała się wojskowo-cywilną. W roku 2006 ze znacznej części naszej parafii została utworzona nowa parafia – bł. Matki Teresy z Kalkuty.

Proboszczowie parafii

ks. Kazimierz Malinowski – 1982 do 1993 r.

ks. Józef Brodaczewski – 1993 do 2001 r.

ks. ppłk Grzegorz Kamiński – od 2001 r.

ks. dr prałat ppłk Witold Mach – od 29.08.2016 r. do 31.07.2018

ks. ppłk mgr Grzegorz Przewrocki – od 01.08.2018 r. do 14.06.2020 r.

ks. ppłk Mariusz Antczak – od 15.06.2020 r.

Święta parafialne

– 4 marca, św. Kazimierza, święto patronalne, odpust,

– 15 sierpnia, Wniebowzięcie Matki Bożej (święto Wojska Polskiego).

Nasz adres:

22-100 Chełm

ul. Koszarowa 16

tel./fax: 82 563 35 33

kom. 503 554 001