Wspólnoty katolickie działające przy naszej parafii

Legion Maryi – spotka się w środy po mszy wieczorowej, w Domu Parafialnym. Koła Różańcowe spotykają się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy o godz. 8:30.

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To katolicka wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna wchodząca w sieć Szkół Nowej Ewangelizacji. Życie wspólnoty związane jest z cotygodniowymi spotkaniami w małych grupach, tzw. Domach Zmartwychwstania, udzielaniem się w diakoniach (specjalistyczne grupy służebne), i z uczestnictwem w rekolekcjach i różnych dziełach ewangelizacyjnych. Otwarte spotkania dla wszystkich w kościele św. Kazimierza:

– Wieczór Chwały (drugi czwartek miesiąca od godz. 18:00; przez cały rok z wyjątkiem VII, VIII).

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Stowarzyszenie jest ruchem wychowawczym posługującym się metodą harcerską, opartą na zasadach religii rzymskokatolickiej. W naszej parafii Zawiszacy spotykają się w dwóch grupach wiekowych:

– wilczki, grupa dziewczynek (8-12 lat); nasza praca opiera się na prawach gromady i prawach wilczka, które uczą posłuszeństwa, pomocy bliźnim, prawdy, czystości;

więcej o nas: www.2gromada.blogspot.com

– harcerki i harcerze (12-17 lat), swoją służbę realizują w kilkuosobowych zastępach tworząc tym samym Drużynę Harcerską; służba realizowana w tej gałęzi opiera się na Prawach Harcerskich i służby wobec bliźniego i wspólnoty Kościoła;

więcej o nas: www.skauci-europy.pl

Spotkania są w soboty w godz. 9:00-12:30 w Domu Parafialnym lub w terenie.